Homeopathie

Sind 1 juli 2016 mag er in Nederland op homeopathische geneesmiddelen niet meer staan waar ze voor zijn omdat dit niet wetenschappelijk bewezen zou zijn. In Zwitserland heeft men besloten alle Homeopatische geneesmiddelen te vergoeden tijdens een proefperiode van 2012 tot 2017 en nu is bekend dat vanaf 2017 de homeopathie in het basispakket volledig vergoed zal blijven in Zwitserland omdat de werkzaamheid van de homeopathie voldoende wetenschappelijk is aangetoond (zie: infowebWeinstra en Huffingtonpost.com).
In India is de homeopathie als sinds 1937 gelijkgesteld aan de farmaceutische geneeswijze en heeft men sinds 1978 een Centrale Raad voor Onderzoek in de homeopathie opgericht (zie: Homeo­pa­thie­netwerk.nl). India´s onderzoek laat zien dat homeopathie goed werkt.
In het ene land is homeopathie een erkende geneeswijze, in Nederland niet en is het verboden op de homeopatische geneesmiddelen aan te duiden waar ze voor zijn.
Uit het ene onderzoek komt dat homeopathie niet werkt, uit het andere onderzoek komt dat homepathie wel degelijk werkt.
Wat is hier aan de hand?

Daarvoor moeten we eerst gaan kijken hoe een homeopatisch arts te werk gaat.
Wanneer een cliënt bij een homeopatisch arts komt volgt vaak een uitgebreid gesprek om alle symptomen duidelijk te krijgen.
Wanneer alle symptomen duidelijk zijn gaat de homeopatische arts kijken naar welke geneesmiddelen bij deze cliënt passen.
De ene keer vindt hij dan de eerste keer al de juiste medicijnen en soms moet er ook nog even verder gezocht worden.
De behandeling kan heel snel aanslaan en verbetering laten zien, de klachten kunnen in het begin ook verergeren en daarna verbeteren.
Mensen met hetzelfde ziektebeeld kunnen omdat het totaalbeeld van de symptomen tussen twee cliënten altijd verschilt voor een vergelijkbaar ziektebeeld dus verschillende homeopatische geneesmiddelen voorgeschreven krijgen.
In de homeopathie heeft men geen standaard geneesmiddelen voor standaard ziektebeelden: ieder mens is uniek dus ieder ziektebeeld heeft een unieke aanpak. De Homeopatische arts benaderd iedere cliënt als één uniek geheel: een holistische benadering dus.
De bovenstaande beschrijving illustreerd dat je dus geen onderzoek kan doen met honderd mensen met ziektebeeld X die die je dan geneesmiddel A geeft en de controle groep een placebo om zo te zien of het homeopatische geneesmiddel werkt.
En dat is nu precies wat men met wetenschappelijk onderzoek doet. Met deze manier van wetenschappelijk onderzoek gaat men helemaal voorbij aan hoe een homeopatisch arts te werk gaat.
Je kan homeopatische geneestmiddelen niet onderzoeken op dezelfde manier als men farmaceutische geneesmiddelen onderzoekt.
Uit wetenschappelijke onderzoeken die dus opgezet zijn met honderden mensen met ziektebeeld X die dan geneesmiddel A krijgen plus een controlegroep met een placebo, blijkt daarom ook altijd dat homeopathie niet werkt. Doch die conclusie klopt niet, de conclusie is dat homeopatische geneesmiddelen niet hetzelfde werken als farmaceutische geneesmiddelen en dat de onderzoeksmethode hier niet bij aansluit.

Hoewel de bovengenoemde methode de ´correcte wetenschappelijke methode´ is, is deze methode totaal ongeschikt om homeopatische geneesmiddelen te onderzoeken.
In India heeft men ook onderzoek gedaan naar homeopathie.
De methode die men hiervoor heeft gehanteerd is echter niet strikt volgens wetenschappelijk protocol zoals hierboven beschreven. Men heeft cliënten gevolgd die een homeopatische behandeling kregen en gekeken of deze behandeling werkte. Uit dit onderzoek bleek dat homeopathie goede resultaten gaf. Dit soort onderzoek wordt echter als annekdotisch en onwetenschappelijk gezien, omdat verschillende cliënten verschillende geneesmiddelen krijgen en er geen dubbelblind onderzoek gedaan was.
Het probleem is dus eigenlijk dat homeopathie een individuele behandelmethode is. Mensen met een vergelijkbaar ziektebeeld kunnen een verschillende behandeling krijgen. Het Indiase onderzoek heeft hier rekening mee gehouden door alleen te kijken naar of de homeopatische behandeling werkt en niet zozeer te kijken naar de behandeling zelf.

Mensen die vasthouden aan de wetenschappelijke methode om geneesmiddelen te onderzoeken zeggen daarom dat homeopathie volgens wetenschappelijk onderzoek niet werkt. Onderzoeken die niet volgens wetenschappelijk protocol zijn uitgevoerd, zoals de onder­zoe­ken in India, worden daarom genegeerd.
Men kijkt door de bril van farmaceutische geneesmiddelen naar homeopatische geneesmiddelen en gaat ze op dezelfde manier onderzoeken. Men heeft dus al een vooropgezet idee: zoals homeo­pa­ti­sche artsen te werk gaan is onzin, dus we gaan de geneesmiddelen ook niet op die manier onderzoeken.
En dan krijg je natuurlijk overeenkomstige resultaten.
Onderzoeken die de werkwijze van homeopatische artsen wel serieus nemen zoals de onderzoeken in India geven wel positieve resultaten.

In Nederland luisterd men voornamelijk naar de traditionele farmaceutisch-wetenschappelijke kant. De farmaceuten kunnen niets verdienen aan natuurlijke en homeopatische geneesmiddelen en kunnen met strikt wetenschapelijke onderzoeken laten zien dat homeopathie niet werkt. De Nederlandse regering luisterd naar hen en kijkt blijkbaar niet naar hoe het in andere landen geregeld is.
Onze regering kiest voor het grote geld en is een inquisitie begonnen tegen alle niet farmaceutische geneeswijzen...

Als pagan gaat mijn voorkeur uit naar een natuurlijke geneeswijze, geneeswijzen die door de in Nederland gekozen regering tegengewerkt worden. Dit illustreerd dat je Paganisme en politiek niet los van elkaar kan zien, wie denkt dat dat wel kan bedrijft struisvogelpolitiek, die laat de moderne inquisitie dan lekker z'n gang gaan....

Terug

De Inquisitie

3 juli 2016
We dachten dat de inquisitie iets uit het verleden was. De machtige heren vervolgden vroedvrouwen en krui­den­vrouwen omdat deze met hun kennis de macht en geldbron van de machtige heren bedreigde. Ze werden beschuldigt van hekserij en kwakzalverij en vervolgd. Iets uit de middeleeuwen?
Nee hoor, nog steeds actueel!