Leven na dit Leven

Raymond A. Moody, Uitgeverij Strengholt, 1986 


Sterven, hoe ervaar je dat? Deze vraag houdt de mensheid als vanaf haar prille begin bezig. Dit verbazingwekkende boek beschrijft de ervaringen van personen die weer tot leven werden gewekt nadat zij klinisch dood waren verklaard door hun artsen, of als gevolg van een ongeluk, ernstig letsel of ziekte, de lichamelijke dood zeer nabij kwamen.
De onthullende ooggetuigen-verslagen uit het hiernamaals zijn zo gelijkluidend, zo levendig en zo overweldigend positief, dat ze wellicht een permanente wijziging teweegbrengen in onze ideeën over het leven, de dood en het voortbestaan van de geest.

Raymond A. Moody heeft het verschijnsel van de bijna-dood ervaring diepgaand bestudeerd en heeft vele gesprekken gevoerd met onderzoekers en cliënten in zijn praktijk. Moody maakt duidelijk dat het onmogelijk is harde, verifieerbare conclusies te trekken over een voortbestaan na de dood, maar is er anderzijds van overtuigd dat mensen met een bijna dood ervaring wel degelijk een glimp hebben opgevangen van een geheel andere werkelijkheid, die evenveel bestaansrecht heeft als die waarin wij leven.

(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)

Terug