Goden van de Lage Landen

Vereerd door Friezen, Bataven en andere Germaanse volken
Gunivortus Goos (GardenStone)

140 Blz., ISBN 978-3-7386-5431-8 
HG-Shop, 2015 


Met dit boekje wordt aan de herhaaldelijk geuite navraag voldaan naar de namen, beschrijvingen en, voor zover voorhanden, afbeeldingen van goden en godinnen die werden vereerd op wat nu Nederlandse en Vlaamse bodem is. De gepresenteerde goden werden vereerd door de Friezen, de Bataven, de Tubanten, de Cananefaten, de Tungri, de Frisiavonen, de Marsakers, de Sturiërs, de Cugerners, de Toxandriërs en de Nerviërs - allemaal Germaanse volken, zij het deels zeker meer of minder door de taal en cultuur van de Kelten beïnvloed.

(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)

Terug